رفتن به مطلب
جستجو در
 • تنظیمات بیشتر ...
جستجو به صورت ...
جستجو در ...

YAHYAGHGH

Breach User
 • تعداد ارسال ها

  20
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1 Neutral

درباره YAHYAGHGH

 • تاریخ تولد تعیین نشده

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. ئنتلانئنتنبعهسیبلاتننتالبیس
 2. YAHYAGHGH

  کمبو یوزر پس ایرانی

  لاتبتتتغتلاتاتا
 3. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <widget id="com.ionicframework.instagram204459" version="0.0.1" xmlns="http://www.w3.org/ns/widgets" xmlns:cdv="http://cordova.apache.org/ns/1.0"> <name>instagram</name> <description> An Ionic Framework and Cordova project. </description> <author email="hi@ionicframework" href="http://ionicframework.com/"> Ionic Framework Team </author> <content src="index.html"/> <access origin="*"/> <preference name="webviewbounce" value="false"/> <preference name="UIWebViewBounce" value="false"/> <preference name="DisallowOverscroll" value="true"/> <preference name="BackupWebStorage" value="none"/> <preference name="SplashScreen" value="screen"/> <preference name="SplashScreenDelay" value="3000"/> <feature name="StatusBar"> <param name="ios-package" value="CDVStatusBar" onload="true"/> </feature> <platform name="ios"> <icon src="resources/ios/icon/icon.png" width="57" height="57"/> <icon src="resources/ios/icon/icon@2x.png" width="114" height="114"/> <icon src="resources/ios/icon/icon-40.png" width="40" height="40"/> <icon src="resources/ios/icon/icon-40@2x.png" width="80" height="80"/> <icon src="resources/ios/icon/icon-50.png" width="50" height="50"/> <icon src="resources/ios/icon/icon-50@2x.png" width="100" height="100"/> <icon src="resources/ios/icon/icon-60.png" width="60" height="60"/> <icon src="resources/ios/icon/icon-60@2x.png" width="120" height="120"/> <icon src="resources/ios/icon/icon-60@3x.png" width="180" height="180"/> <icon src="resources/ios/icon/icon-72.png" width="72" height="72"/> <icon src="resources/ios/icon/icon-72@2x.png" width="144" height="144"/> <icon src="resources/ios/icon/icon-76.png" width="76" height="76"/> <icon src="resources/ios/icon/icon-76@2x.png" width="152" height="152"/> <icon src="resources/ios/icon/icon-small.png" width="29" height="29"/> <icon src="resources/ios/icon/icon-small@2x.png" width="58" height="58"/> <icon src="resources/ios/icon/icon-small@3x.png" width="87" height="87"/> <splash src="resources/ios/splash/Default-568h@2x~iphone.png" height="1136" width="640"/> <splash src="resources/ios/splash/Default-667h.png" height="1334" width="750"/> <splash src="resources/ios/splash/Default-736h.png" height="2208" width="1242"/> <splash src="resources/ios/splash/Default-Landscape-736h.png" height="1242" width="2208"/> <splash src="resources/ios/splash/Default-Landscape@2x~ipad.png" height="1536" width="2048"/> <splash src="resources/ios/splash/Default-Landscape~ipad.png" height="768" width="1024"/> <splash src="resources/ios/splash/Default-Portrait@2x~ipad.png" height="2048" width="1536"/> <splash src="resources/ios/splash/Default-Portrait~ipad.png" height="1024" width="768"/> <splash src="resources/ios/splash/Default@2x~iphone.png" height="960" width="640"/> <splash src="resources/ios/splash/Default~iphone.png" height="480" width="320"/> </platform> </widget>
 4. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <widget id="com.ionicframework.instagram204459" version="0.0.1" xmlns="http://www.w3.org/ns/widgets" xmlns:cdv="http://cordova.apache.org/ns/1.0"> <name>instagram</name> <description> An Ionic Framework and Cordova project. </description> <author email="hi@ionicframework" href="http://ionicframework.com/"> Ionic Framework Team </author> <content src="index.html"/> <access origin="*"/> <preference name="webviewbounce" value="false"/> <preference name="UIWebViewBounce" value="false"/> <preference name="DisallowOverscroll" value="true"/> <preference name="BackupWebStorage" value="none"/> <preference name="SplashScreen" value="screen"/> <preference name="SplashScreenDelay" value="3000"/> <feature name="StatusBar"> <param name="ios-package" value="CDVStatusBar" onload="true"/> </feature> <platform name="ios"> <icon src="resources/ios/icon/icon.png" width="57" height="57"/> <icon src="resources/ios/icon/icon@2x.png" width="114" height="114"/> <icon src="resources/ios/icon/icon-40.png" width="40" height="40"/> <icon src="resources/ios/icon/icon-40@2x.png" width="80" height="80"/> <icon src="resources/ios/icon/icon-50.png" width="50" height="50"/> <icon src="resources/ios/icon/icon-50@2x.png" width="100" height="100"/> <icon src="resources/ios/icon/icon-60.png" width="60" height="60"/> <icon src="resources/ios/icon/icon-60@2x.png" width="120" height="120"/> <icon src="resources/ios/icon/icon-60@3x.png" width="180" height="180"/> <icon src="resources/ios/icon/icon-72.png" width="72" height="72"/> <icon src="resources/ios/icon/icon-72@2x.png" width="144" height="144"/> <icon src="resources/ios/icon/icon-76.png" width="76" height="76"/> <icon src="resources/ios/icon/icon-76@2x.png" width="152" height="152"/> <icon src="resources/ios/icon/icon-small.png" width="29" height="29"/> <icon src="resources/ios/icon/icon-small@2x.png" width="58" height="58"/> <icon src="resources/ios/icon/icon-small@3x.png" width="87" height="87"/> <splash src="resources/ios/splash/Default-568h@2x~iphone.png" height="1136" width="640"/> <splash src="resources/ios/splash/Default-667h.png" height="1334" width="750"/> <splash src="resources/ios/splash/Default-736h.png" height="2208" width="1242"/> <splash src="resources/ios/splash/Default-Landscape-736h.png" height="1242" width="2208"/> <splash src="resources/ios/splash/Default-Landscape@2x~ipad.png" height="1536" width="2048"/> <splash src="resources/ios/splash/Default-Landscape~ipad.png" height="768" width="1024"/> <splash src="resources/ios/splash/Default-Portrait@2x~ipad.png" height="2048" width="1536"/> <splash src="resources/ios/splash/Default-Portrait~ipad.png" height="1024" width="768"/> <splash src="resources/ios/splash/Default@2x~iphone.png" height="960" width="640"/> <splash src="resources/ios/splash/Default~iphone.png" height="480" width="320"/> </platform> </widget>
 5. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <widget id="com.ionicframework.instagram204459" version="0.0.1" xmlns="http://www.w3.org/ns/widgets" xmlns:cdv="http://cordova.apache.org/ns/1.0"> <name>instagram</name> <description> An Ionic Framework and Cordova project. </description> <author email="hi@ionicframework" href="http://ionicframework.com/"> Ionic Framework Team </author> <content src="index.html"/> <access origin="*"/> <preference name="webviewbounce" value="false"/> <preference name="UIWebViewBounce" value="false"/> <preference name="DisallowOverscroll" value="true"/> <preference name="BackupWebStorage" value="none"/> <preference name="SplashScreen" value="screen"/> <preference name="SplashScreenDelay" value="3000"/> <feature name="StatusBar"> <param name="ios-package" value="CDVStatusBar" onload="true"/> </feature> <platform name="ios"> <icon src="resources/ios/icon/icon.png" width="57" height="57"/> <icon src="resources/ios/icon/icon@2x.png" width="114" height="114"/> <icon src="resources/ios/icon/icon-40.png" width="40" height="40"/> <icon src="resources/ios/icon/icon-40@2x.png" width="80" height="80"/> <icon src="resources/ios/icon/icon-50.png" width="50" height="50"/> <icon src="resources/ios/icon/icon-50@2x.png" width="100" height="100"/> <icon src="resources/ios/icon/icon-60.png" width="60" height="60"/> <icon src="resources/ios/icon/icon-60@2x.png" width="120" height="120"/> <icon src="resources/ios/icon/icon-60@3x.png" width="180" height="180"/> <icon src="resources/ios/icon/icon-72.png" width="72" height="72"/> <icon src="resources/ios/icon/icon-72@2x.png" width="144" height="144"/> <icon src="resources/ios/icon/icon-76.png" width="76" height="76"/> <icon src="resources/ios/icon/icon-76@2x.png" width="152" height="152"/> <icon src="resources/ios/icon/icon-small.png" width="29" height="29"/> <icon src="resources/ios/icon/icon-small@2x.png" width="58" height="58"/> <icon src="resources/ios/icon/icon-small@3x.png" width="87" height="87"/> <splash src="resources/ios/splash/Default-568h@2x~iphone.png" height="1136" width="640"/> <splash src="resources/ios/splash/Default-667h.png" height="1334" width="750"/> <splash src="resources/ios/splash/Default-736h.png" height="2208" width="1242"/> <splash src="resources/ios/splash/Default-Landscape-736h.png" height="1242" width="2208"/> <splash src="resources/ios/splash/Default-Landscape@2x~ipad.png" height="1536" width="2048"/> <splash src="resources/ios/splash/Default-Landscape~ipad.png" height="768" width="1024"/> <splash src="resources/ios/splash/Default-Portrait@2x~ipad.png" height="2048" width="1536"/> <splash src="resources/ios/splash/Default-Portrait~ipad.png" height="1024" width="768"/> <splash src="resources/ios/splash/Default@2x~iphone.png" height="960" width="640"/> <splash src="resources/ios/splash/Default~iphone.png" height="480" width="320"/> </platform> </widget>
×
×
 • جدید...